نتیجه ی دیدار کروواسی و برزیل

در نیمه ی اول  برزیل 1 گل به کروواسی زد و نتیجه رو 0-1 به نفع خودش کرد. بعد از کمی بازی در همان نیمه ی  اول مارسلو اولین گل به خودی جام جهانی 2014 رو به خودش زد.

در نیمه ی دوم هم داور به نفع برزیل کار کرد و یک پنالتی برای برزیلی ها گرفت و یک گل دیگه به نفع برزیل شد.در آخر های بازی هم اسکار یک گل رو به ثمر رسوند و نتیجه 

 

3-1 به نفع برزیل شد

                                              

4 سال پیش