خبر بسیار مهم

کمتر از یک روز تا جام جهانی مانده

جام جهانی چیست؟ 

شاید بگویید معلوم است . یک نوع بازی فوتبال

است که 6 سال به 6سال شروع می شود. درست است ولی اطلاعات کامل نیست.درجام جهانی همه ی  تیم های بین المللی جهان بازی می کنند........

    

ادامه مطلب

 

 


4 سال پیش