بازی آنلاین
  • دستورالعمل: برای ضربه زدن کلید Space را بزنید. برای محافظت دکمه shift را بزنید. در مرحله نهایی دکمه کنترل لاکپشتها را عوض می کند.

   

بازی جدید لاک پشت های نینجا

 ـ 
4 سال پیش