بازی آنلاین
  • دستورالعمل: با کلید چپ و راست سرعت بدید و با کلید Space پرتاب کنید.
  • من خودم رکورد 15 متر رو شکستم ولی ثبت نکردم که شما بکنید

بازی آنلاین تحویل پیتزا

 ـ 
4 سال پیش